"Graag bieden wij u het scholings- en toetsprogramma aan ten behoeve van de herregistratie van basisartsen in het BIG-register. Bij het vaststellen van dit programma zijn wij zorgvuldig te werk gegaan en in goede samenwerking met alle betrokken veldpartijen.

De eindtermen van de geneeskundeopleiding gelden als basis voor het  programma. Nu ligt er een programma, dat we als opleidingsdirecteuren van de Nederlandse Universitair Medische Centra graag aanbieden aan de basisarts die niet voldoet aan het werkervaringscriterium om de registratie in het BIG-register te kunnen voortzetten. Om het scholings- en toetsprogramma  op tijd en succesvol af te ronden, raad ik u aan om u tijdig in te schrijven."  

Het scholings- en toetsprogramma voor basisartsen wordt u aangeboden door VUmc Academie,  in samenwerking het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.