VUmc Academie is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs hebben besteed aan de inhoudelijke samenstelling van deze website van het scholings- en toetsprogramma, onvolkomenheden kunnen ontstaan. VUmc Academie kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Vumc Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek aan deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, of de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen uit.