Update 8 mei 2024
Het scholings-en toetsprogramma BIG-herregistratie basisartsen wordt momenteel herzien.
Wij zijn in afwachting van besluitvorming van het ministerie van VWS over de organisatorische randvoorwaarden.

Na herziening zal de toetsing alleen nog uit de iVTG, niv 20 bestaan. De eerstvolgende toetsdatum is 18 september 2024. 
Zodra hiervoor kan worden ingeschreven zullen wij dat hier melden.
De verwachting is dat dit over ongeveer 8 weken zal zijn.